تبلیغات
درد عشق - دل نوشته


درد عشق

ﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ :
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ !
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺵ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ ...
ﺩﺭ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ؛
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﺵ ،
ﻟﺤﻈه ﻫﺎﯼ ﺷﮑﺴﺘﻨﺶ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﯾﺶ ....
ﻭﺍﮔﺮ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺩ !
ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮسرنوشت یادمان خواهد انداختنوشته شده در دوشنبه 3 تیر 1392 | ساعت 10:52 ق.ظ | توسط milad |نظرات |


قالب رایگان وبلاگ پیچك دات نت